Íslensku lýsingarverðlaunin

Íslensku lýsingarverðlaunin eru verðlaun sem veitir frumlegum, skapandi og snjöllum hugmyndum sem eru útfærðar á framúrskarandi hátt viðurkenningu.

Þáttökuréttur

Keppnin er opin öllum þeim sem hanna lýsingu og ljós á Íslandi. Skilyrði er að verkefnið sé íslenskt, þ.e gert af stofu/einyrkja á Íslandi og að verkefnið sé staðsett á Íslandi eða gert fyrir Íslandsmarkað.

Skilyrði fyrir þáttöku er að verkinu hafi verið lokið og afhent verkkaupa á milli 1.janúar 2016 og 31.desember 2017 nema í flokki lampa og ljósbúnaðar, þar má senda inn vöru síðast liðinna ára sem eru enn í sölu eða notkun.

Flokkar

Íslensku lýsingarverðlaunin eru veitt í fjórum mismunandi flokkum að þessu sinni.

Lýsingarverkefni innanhúss

Smærri eða stærri verkefni, þar sem lýsingarhönnun er mikilvægur þáttur í útliti og notkun rýmisins. Lýsing sem leggur áherslu á arkitektúr byggingarinnar eða uppbyggingu rýmisins og notkun, stuðlar að velferð og vellíðan. Eiginleikar geta t.d verið hvernig dagsljós, raflýsing, auk stýribúnaðar spila saman á sannfærandi hátt. Lýsingin ætti að vera hugsuð sem heild og hafa skýra hugmyndafræði og skapandi lausnir.

Lýsingarverkefni utanhúss

Smærri eða stærri verkefni, þar sem útilýsing er mikilvægur þáttur í útliti, notkun og virkni svæðisins og/eða mannvirkisins. Þar sem ljós og arkitektúr eða hönnun er hugsað sem heild og eykur sjónræna upplifun.
Tilnefningar geta verið garður, útisvæði, götulýsing, brú, torg, lýsing á framhlið byggingar, stytta eða önnur minnismerki, náttúrusvæði eða þess háttar verkefni.

Lampar og ljósabúnaður

Verðlaun veitt til þeirra sem bæta og fullkomna gæði hönnunar og ljóss sem hlýst af hönnun þeirra. Þetta getur verið frá lömpum, sérhönnuðum ljósabúnaði í verkefni til ljósgjafa eða ljósastýringar. Varan verður að vera tiltæk á íslenska markaðnum eða partur af verkefni.

Opinn flokkur

Opinn flokkur fangar öll þau lýsingarverkefni og vörur sem eiga skilið sérstaka athygli vegna framúrskarandi hönnunar, áhrifa, frumleika eða sérstæðu. Tilnefningar geta verið útstillingar, sýningar, ljóslist, tímabundnar eða fastar ljósa innsetningar og samþykkt lýsingarplön fyrir ákveðin svæði.

Mat dómnefndar

Innsendar tillögur eru metnar út frá eftirfarandi megin viðmiðum.

 • Hugmyndafræði
 • Virkni
 • Sjónræn og fagurfræðileg atriði
 • Tæknileg útfærsla lýsingarkerfisins
 • Orkunotkun og umhverfisáhrif
 • Algild hönnun

Við mat á vöru eða tæknilegum lausnum sem og opnum flokki verða tillögur metnar út frá alhliða mati á ofangreindum viðmiðum.

Innsendingar og skil

Mikilvægt er að fara eftir settum reglum um innsendingar í Íslensku lýsingarverðlaunin.

Innsendingar

Fylgja skal eftirfarandi forskrift þegar tilnefningu er skilað inn á netfangið lfi@ljosfelag.is og í gegnum www.wetransfer.com ef tilnefningar eru of stórar fyrir tölvupóst. Staðfestingarpóstur er sendur um leið og tilnefningar berast.

1. Forsíða með upplýsingum um verk (það sem á við)

 • Flokkur tilnefningar
 • ­Heiti verks, heimilisfang, eigandi og notandi
 • Hver er notkunin og árið sem það var tekið í notkun
 • Lýsingarhönnuður, fyrirtæki, tölvupóstur
 • Samstarfsaðilar og aðrir hönnuðir
 • Helstu vörumerki og/eða framleiðendur búnaðar

2. Lýsing á verkefninu

Allt að 300 orð má nota til að lýsa verkefninu í samfelldum texta. Skilað á PDF formi.

Ábending! – gott er að fylgja eftir viðmiðum um mat dómnefndar og önnur atriði sem þykja eftirtektarverð, einstaklega vel útfærð og eru gerð til að standa fremri öðrum verkefnum og lýsa verkefninu á sem bestan hátt.

3. Ljósmyndir

Allt að 10 ljósmyndir af verki í hágæða upplausn á stafrænu formi eru leyfð. Myndir þurfa að vera á JPEG formati. Myndum sem hefur greinilega verið breytt, skeytt saman eða eru með filter verða útilokaðar. *Ekki er mælt með að nota auka ljós né leifturljós (fill light, flash) á myndum þar sem auka ljós hefur áhrif á lýsinguna, en ef nauðsynlegt þykir að nota auka ljós við myndatöku vegna erfiðra aðstæðna til myndatöku þarf það að koma skýrt fram í lið 4 hér fyrir neðan – frásögn ljósmynda. Hámarksstærð hverrar myndar er 5MB og fullt leyfi skal vera til notkunar á ljósmyndunum á vef Ljóstæknifélagsins og í fréttatilkynningum.

Ábending! – ekki skila inn 10 myndum ef þær segja ekki heildarsögu verkefnisins. Stundum er minna betra. Veljið einungis myndir sem lýsa verkefninu sem best.

*þessu atriði hefur verið breytt til að samræmast Nordisk lyspris þáttökureglum. Auka- eða leifturljós eru nú leyfð en með takmörkunum.

4. VALFRJÁLST – Frásögn ljósmynda

Hver mynd ætti að innihalda allt að 25 orða frásögn sem útskýrir það sem kemur fram á myndinni. Þetta er auka texti til viðbótar við lýsinguna á verkefninu fyrir ofan.

Ábending! – notið frásögnina til að útskýra fyrir dómurum hvað þau eru að sjá á myndunum. Mynd án skýringa er erfitt að dæma.

5. VALFRJÁLST – Myndband af verki

Myndbandið má ekki innihalda frásögn þ.e texta, talað mál né tónlist, nema að það sé partur af verkinu. Lengd myndbanda má vera mest 2 mínútur. Myndbandið þarf að vera á mov, m4v or mp4 formati. Myndir settar saman í myndasýningu (slideshow) er ekki viðurkennt sem myndskeið og verður ekki tekið gilt.

Ábending! – passið að myndbandið innihaldi ekki flökt, þar sem slíkt getur haft neikvæð áhrif á verkefnið.

Skilafrestur

Innsendingar verða að hafa borist Ljóstæknifélagi Íslands fyrir 15.febrúar 2018.

Ástæður fyrir ógildingu innsendinga

Eftirfarandi leiðir til ógildingar innsendinga:

 • Ófullnægjandi sönnun á heimildum og vöntun gagna leiðir sjálfkrafa til útilokunar. Áskilinn er réttur til að sannreyna nákvæmi þeirra gagna sem lögð eru fram með viðeigandi heimildum um verkefnið og aðilum þeim tengdum.
 • Að eigandi og aðrir aðilar sem eiga þátt í innsendu verkefni, hafi ekki samþykkt þátttöku sína í keppninni og að allt innsent efni sé birt.
 • Handskrifaðar innsendingar – Innsendingum verður að skila á rafrænu formi til Ljóstæknifélags Ísland með þeim leiðum sem tilgreindar eru.
 • Skil á efni er ekki samkvæmt þáttökureglum.

Athugasemdir vegna Íslensku lýsingarverðlaunanna

Formlegar athugasemdir vegna Íslensku lýsingarverðlaunanna skal senda með tölvupósti á lfi@ljosfelag.is og úrskurðarnefnd mun taka þær fyrir. Úrskurðarnefnd skipar stjórn LFÍ og formann viðkomandi dómnefndar. Formlegum athugasemdum er svarað með niðurstöðu úrskurðanefndar.

Dómnefnd

Dómnefnd Íslensku lýsingarverðlaunanna er skipuð einstaklingum með sérþekkingu og brennandi áhuga á ljósi sem taka að sér að velja þau verkefni sem hljóta íslensku lýsingarverðlaunin. Dómnefndina skipa 5 aðilar sem starfa innan hönnunargeirans.

Skipun dómnefndar

Leitast er við að hafa dómnefndina þannig skipaða að reynsla og þekking á sviði lýsingarhönnunar sé sem mest. Stjórn Ljóstæknifélagsins skipar dómnefnd hverju sinni.

Hlutleysi dómnefndar

Mjög strangar reglur gilda um störf dómnefndar. Ef aðili í dómnefnd er tengdur verki/verkefni sem tilnefnt er til verðlauna, þá má sá hinn sami hvorki greiða atkvæði né taka þátt í umræðum þeirra flokka er verkið/verkefnið tengist. Sé fleiri en einn dómari vanhæfur skal kalla inn varamenn til að greiða atkvæði og taka þátt í umræðum þeirra flokka.

Verðlaunin

Verðlaunin eru haldin við hátíðlega athöfn og fá sigurvegarar hvers flokks verðlaunaskjal og ítarlega umfjöllun um verkefnið á vef Ljóstæknifélagsins.

Sá aðili sem sendir inn verðlaunatillögu er móttakandi verðlaunanna, heiðrinum er svo deilt með því fagfólki sem á þátt í aðal ábyrgð á hönnun lýsingarlausnarinnar.

Viðurkenningar

Dómnefnd er heimilt hverju sinni að veita verkefnum sem þykja standa framúr að einhverju leiti viðurkenningu.

Sérstök verðlaun

Í mjög sérstökum tilvikum getur dómnefnd veitt verðlaun til aðila sem falla utan ramma verðlaunanna. Til dæmis geta sérstök verðlaun verið veitt:

 • Aðila sem hefur lagt sérstaklega mikið til eða unnið óeigingjarnt starf í þágu íslenskrar lýsingarhönnunar.
 • Lýsingarverkefnum sem framkvæmd eru af íslenskum lýsingarhönnuðum, arkitektum, hönnuðum eða ráðgjöfum í öðrum löndum.
 • Íslenskum fyrirtækjum sveitarfélögum, ríki eða stofnunun sem hafa lýsingarhönnun og gæði ljóss að leiðarljósi frá upphafi verka til að auka sjónræn gæði og upplifun hvort sem um ræðir dagsljós og/eða raflýsingu.

Norrænu lýsingarverðlaunin – Nordisk lyspris

Norrænu lýsingarverðlaunin voru stofnuð árið 2000 og eru veitt við formlega athöfn annað hvert ár af Ljóstæknifélögum Norðurlandanna. Síðustu verðlaun voru veitt árið 2016 í Hörpunni og næstu verða veitt í Helsinki, Finnlandi haustið 2018.

Þeir aðilar sem standa að Norrænu lýsingarverðlaununum eru:

 • Dansk Center for Lys, Danmörk
 • Soumen Valoteknillinen Seura, Finnland
 • Ljóstæknifélag Íslands, Ísland
 • Ljuskultur/Belysningsbranschen, Svíþjóð
 • Lyskultur, Noregi

Hverju landi er heimilt að tilnefna tvö verk í flokki verkefna undanfarin tvö ár (lampar, ljósabúnaður og opinn flokkur eru undanskilin). Þau tvö lýsingarverkefni sem ná hæstu einkunn fara fyrir hönd Íslands sem tilnefningar í Norrænu lýsingarverðlaunin.

Heimasíða Norrænu lýsingarverðlaunanna er http://www.nordisklyspris.com

PDF – ÞÁTTÖKUREGLUR